නාලන්දා විදුහල්පති ඉවත් කරයි

කොළඹ නාලාන්ද විද්‍යාලයයේ විදුහල්පති ජේ එච් එන් ඩබ්ලිව් රංජිත් ජයසුන්දර මහතා එම තනතුරින් ඉවත් කළ බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ්‍ය කියයි.

පාසලේ සිදුවීම් කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විමර්ශනයක් පැවැත්වූ අතර එහි වාර්තාව විමර්ශන ඒකකය මගින් අධ්‍යාපන ලේකම්වරයා වෙත බාර දී තිබිණි. එම හේතුව සහ තවත් හේතු ගණනාවක් නිසා ජයසුන්දර මහතා නාලාන්දා විද්‍යාලයෙන් ඉවත් කළ බව අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි.

නාලන්දා විදුහල්පති ස්ථාන මාරු කිරීමට මීට මසකට පමණ පෙර තීරණය කර තිබුණත් අලුත් විදුහල්පතිවරයකු සොයා ගැනීමේ දුෂ්කරතාවය නිසා එය ප්‍රමාධ වූ බවත්, ගම්පහ ප්‍රදේශයේ ප්‍රසිද්ධ පාසලක විදුහල්පතිවරයකු ද මේ ආකාරයටම ඉදිරියේදී ඉවත් කරන බවත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ උසස් නිලධාරියෙක් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *