උතුරු පළාතේ ආරක්ෂාව ගැන සාකච්ඡාවක්

උතුරු පළාතේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය සී.වී.විග්නේෂ්වරන් මහතා සහ උතුරේ පොලිස් ප්‍රධානීන් අතර සාකච්ඡාවක් පවත්වා තිබේ.

උතුරු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයාගේ කාර්යාලයේදී අද(15) උදෑසන එම සාකච්ඡාව පැවති බව අද දෙරණ වාර්තාකරු සඳහන් කළේය.

පසුගිය කාලයේ උතුරු පළාතේ ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වන ආකාරයට සිදුවූ සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී සාකච්ඡා වී තිබේ.

පළාතේ ආරක්ෂාව හා සාමය සුරක්ෂිත කිරීම වෙනුවෙන් විධිමත් වැඩපිළිවෙළක් සකස් කළ යුතු බව ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා එහිදී ප්‍රකාශ කර ඇත.

නැවත උතුරු පළාතේ ආරක්ෂාව බිඳ වැටීමට ඉඩ ලබා නොදිය යුතු බවට ද ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා එම සාකච්ඡාවේදී ප්‍රකාශ කර ඇති බව සඳහන්ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *