ශිෂ්‍යත්වයට අදාළව උපකාරක පන්ති-සම්මන්ත්‍රණ-වැඩමුළු තහනම්!

මෙවර 05 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට අදාළව උපකාරක පන්ති, සම්මන්ත්‍රණ හා වැඩමුළු පැවැත්වීම හෙට(16) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට තහනම් බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙයි.

අගෝස්තු මස 20 වන ඉරිදා දිනයේ විභාගය පවත්වා අවසන් වන තුරු මෙම තහනම ක්‍රියාත්මක වන බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් ඩබ්ලිව්.එම්.එන්. ජේ.පුෂ්පකුමාර මහතා පවසයි.

ඒ අනුව අදාළ කාලය තුළ විභාග අපේක්ෂකයින් සඳහා උපකාරක පන්ති සංවිධානය කිරීම, විෂයානුබද්ධ දේශන, සම්මන්ත්‍රණ හා වැඩමුළු පැවැත්වීම, අනුමාන ප්‍රශ්න ඇතුළත් ප්‍රශ්න පත්‍ර මුද්‍රණය කිරීම හා බෙදාහැරීම, විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රවල ප්‍රශ්න ලබාදෙන බවට  හෝ ඒ හා සමාන ප්‍රශ්න ලබාදෙන බවට පෝස්ටර්, බැනර්, අත් පත්‍රිකා, විද්‍යුත් හෝ මුද්‍රිත මාධ්‍ය මඟින් ප්‍රසිද්ධ කිරීම හෝ එවැනි දෑ ළඟ තබා ගැනීම සම්පූර්ණයෙන් තහනම් වෙයි.

කිසියම් පුද්ගලයෙකු, ආයතනයක් හෝ වෙනත් පාර්ශවයක් මෙම නියෝග නොසලකා කටයුතු කලහොත් ඔවුන් විභාග පනත යටතේ වරදකරුවන් වන බව විභාග කොමසාරිස්වරයා පවසයි.

මෙම නියෝගය උල්ලංඝණය කරන පුද්ගලයින් සම්බන්ධයෙන් ළඟම ඇති පොලිස් ස්ථානයට හෝ විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ 1911 ක්ෂණික ඇමතුම් අංකයට දැනුම් දිය හැකි බවද විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් ඩබ්ලිව්.එම්.එන්. ජේ.පුෂ්පකුමාර මහතා සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *