අවුරුදු 5කට පසු මානව හිමිකම් සමුළුවට ලංකාව ගනියි- නි. ඇමැති හර්ෂ පැයක් කතා කරයි

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ විශ්ව කාලීන සමාලෝචනයේ දී මෙවර ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතව ඇත.

ලබන 15 වන දින සිට 17 වන දින දක්වා ශ්‍රි ලංකාව පිළිබද සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතව තිබේ.

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ විශ්ව කාලීන සමාලෝචනය සදහා ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දෙන තෙවන අවස්ථාව මෙයයි.

වසර පහකට වරක් ශ්‍රී ලංකාව ලබා ඇති ප්‍රගතිය පිළිබද මෙහිදි අවධානය යොමුකෙරෙන අතර 2008 වසරේ දී සහ 2012 වසරේ දී විශ්ව කාලීන සමාලෝචනයේ දී ශ්‍රි ලංකාව පිළිබදව සාකච්ඡා කරනු ලැබීය.

මෙවර එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ මෙම සැසිවාරය සදහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත කණ්ඩායමේ නායකත්වය  නියෝද්‍ය අමාත්‍ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතාට හිමිව තිබේ.

නියෝජ්‍ය  අමාත්‍යවරයාට අමතරව විදේශ අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා ඇතුළු විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ නිලධාරීන් පිරිසක් සහභාගී වීමට නියමිතය.

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ විශ්ව කාලීන සමාලෝචනයේ දී ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් පැයක දේශනයක් සිදුකිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව නියෝජ්‍ය අමාත්යි හර්ෂ ද සිල්වා මහතා සදහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *