ආණ්ඩුවට දඬුවම් දිය යුතුයි-මහින්ද අනුරපුරේදී කියයි

ජනතාවගේ  බලාපොරොත්තු  වත්මන් ආණ්ඩුව ඉටු නොකරන බව හිටපු ජනාධිපති  මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.
හිටපු ජනාධිපතිවයා පවසන්නේ මේ හේතුවෙන් වත්මන් ආණ්ඩුවට දඬුවම් ලබාදීමට ජනතාව කටයුතු කළ යුතු බවයි.
අනුරාධපුර සල්ගාදූ ක්‍රීඩාංගණයේ ඒකාබද්ධ විපක්ෂය සංවිධානය කර තිබූ ජන රැළිය අමතමින් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මෙම අදහස් පළ කළේය
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම ජන රැළිය පැවති අතර ඒ සඳහා ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නියෝජනය කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් රැසක් සහභාගී වී සිටි බව සඳහන්ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *