හිටපු ජනපති මහින්දට එරෙහි නඩුව අද අධිකරණයට-උත්තර දෙන්න ජූලි 4 තෙක් කල් දෙයි

රුපියල් මිලියන 140 ක් පාඩුව අයකර දෙන ලෙස ඉල්ලා ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය විසින් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට එරෙහිව ගොනුකර තිබෙන නඩුව අද(15) කොළඹ වාණිජ මහාධිකරණය හමුවේ කැඳවනු ලැබීය.

ඉකුත් ජනාධිපතිවරණය සමයේ එවකට ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස කටයුතු කළ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ දේශපාලන කටයුතුවලට ලංගම බස් රථ යොදා ගැනීම තුළින් සිදු වූ පාඩුවට අය කර ගැනීම සඳහා මෙම නඩුව ගොනු කර තිබේ.

අද නඩුව විභාගයට ගත් අතර නඩුවට අදාළ උත්තර ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අධිකරණය විසින් වගඋත්තරකාර මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට  ජූලි 04 වන දා තෙක් කල් ලබා දුන්නේය.

ඒ අනුව නඩුවට අදාළ උත්තර  ඉදිරිපත් කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස අධිකරණය වගඋත්තරකාර පාර්ශවයට නියම කළේය.

ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය අධිකරණය හමුවේ කියා සිටින්නේ පසුගිය ජනාධිපතිවරණය සමයේ අපේක්ෂකයෙකු ලෙස ඉදිරිපත් වූ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ දේශපාලන කටයුතුවලට ලංගම බස් රථ යොදා ගැනීම තුළින් තම මණ්ඩලයට රුපියල් මිලියන 140ක පමණ පාඩුවක් සිදුව ඇති බවයි.

එම මුදල රාජපක්ෂ මහතාගෙන් අය කර දෙන මෙන් ඉල්ලා ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *